İçeriğe geç

İlkim Dilara Kadakaloğlu Yazılar

PSM I Sertifikası – Professional Scrum Master Level I Certification

Agile (Çevik) yazılım geliştirmek için en çok tercih edilen framework Scrum’dır. Fakat Scrum, çerçeve olarak basit olmasına rağmen, gerçek hayattaki uyarlaması bazen zorlayıcı olabiliyor. Bu yüzden de Scrum uyarlamasının başarı faktörlerinden biri etkili bir Scrum Master’dır. Scrum Master’ın etkili olabilmesi için Scrum uygulama ve değerlerini iyi kavramış olması gerekir. Scrum gelişmelerini takip etmeli ve ekibine uygun uyarlamalıdır. Kendini geliştiren ve etkinliğini, aldığı sertifikalar ile destekleyen bir Scrum Master, kuşkusuz ki ekibine en iyi şekilde fayda sağlayacaktır. Tam bu noktada Scrum için global bir çatı haline gelmiş scrum.org ve tüm dünyada geçerliliği olan PSM I Sertifikası‘ndan (Professional Scrum Master Level I Certification) bahsetmek istiyorum.

Sprint Retrospective Meeting

Scrum ekibi işinde uzman ve tecrübeli kişilerden oluşsa bile, süreci her zaman geliştirmeye ve iyileştirmeye ihtiyaç vardır. Ekip, süreç boyunca gerçekleştirilen sprintlerin sonunda, işi nasıl yaptıklarını değerlendirmeli, daha iyi ve efektif olanı yakalamak için iyileştirme yolları aramalıdır. Scrum’da ekip bu çalışmayı Sprint Retrospective etkinliğinde gerçekleştirir.

Daily Scrum Meeting

Scrum’da, her bir sprint gününde ekip, “Daily Scrum” adı verilen günlük bir scrum toplantısı düzenler. Toplantılar genellikle her gün aynı yerde ve aynı saatte yapılmalıdır. İdeal olanı sabah yapmaktır. Böylece, o gün içinde çalışılacak konular belirlenmiş olur. Daily Scrum toplantıları sadece yapılacak işlerin kararlaştırılmasına odaklanmak için 15 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılmalıdır.

Daily Scrum, kendi kendini organize eden bir ekibin (self organized) sprint sırasındaki iş akışını daha iyi yönetmesine yardımcı olması için önemlidir. Geliştirme ekibinin proje gidişatını birbirleriyle paylaşması, büyük resmi görmelerini sağlayacaktır. Sprint hedefine (Sprint Goal) ulaşmak için, hangi ögelerin üzerinde çalışmaya başlanılacağını, üzerinde ne kadar çalışılacağını ve çalışmanın ekip üyeleri arasında en iyi şekilde nasıl organize edileceğini anlamalarını sağlar.