İçeriğe geç

Ay: Kasım 2017

Sprint Retrospective Meeting

Scrum ekibi işinde uzman ve tecrübeli kişilerden oluşsa bile, süreci her zaman geliştirmeye ve iyileştirmeye ihtiyaç vardır. Ekip, süreç boyunca gerçekleştirilen sprintlerin sonunda, işi nasıl yaptıklarını değerlendirmeli, daha iyi ve efektif olanı yakalamak için iyileştirme yolları aramalıdır. Scrum’da ekip bu çalışmayı Sprint Retrospective etkinliğinde gerçekleştirir.

Daily Scrum Meeting

Scrum’da, her bir sprint gününde ekip, ” Daily Scrum ” adı verilen günlük bir scrum toplantısı düzenler. Toplantılar genellikle her gün aynı yerde ve aynı saatte yapılmalıdır. İdeal olanı sabah yapmaktır. Böylece, o gün içinde çalışılacak konular belirlenmiş olur. Daily Scrum toplantıları sadece yapılacak işlerin kararlaştırılmasına odaklanmak için 15 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılmalıdır.

Daily Scrum, kendi kendini yönetebilen bir ekibin (self managed) sprint sırasındaki iş akışını daha iyi yönetmesine yardımcı olması için önemlidir. Geliştiricilerin proje gidişatını birbirleriyle paylaşmasını, büyük resmi görmelerini sağlayacaktır. Sprint hedefine (Sprint Goal) ulaşmak için, hangi ögelerin üzerinde çalışmaya başlanılacağını, üzerinde ne kadar çalışılacağını ve çalışmanın ekip üyeleri arasında en iyi şekilde nasıl organize edileceğini anlamalarını sağlar.

Scrum Meetings

Scrum Meetings (Scrum Toplantıları), geliştirdiğimiz projelerdeki Sprint döngülerinin belirli zamanlarında planlanmıştır. Bu yazı dizisinde, Scrum ekibimizle birlikte yapacağımız bu toplantıları anlatıyor olacağım.